Formulari i aplikimit

Ndiqni me kujdes instruksionet ne menyre qe aplikimi juaj te kryhet me sukses.

Plotesoni fushat me poshte

Plotesoni sa me shume te dhena ne menyre qe informacioni juaj te jete i plote.

    Shembull dokumenti

    Ju lutemi ta shikoni me kujdes formatin e dokumentit qe eshte gjithashtu i vlefshem per punesim.

    Menu